No. 2.1 (2021): INFUSION & CHEMOTHERAPY

ISSN 2709-0957 (ONLINE)
DOI 10.32902/2663-0338

Published: 2021-07-31

Full Issue

Матеріали усних доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід»