Feshchenko, Y., Gumeniuk, M., LynnykМ., Dziublyk, O., Kuzhko, M., TereshkovychО., Khmel, O., Panashchuk, I., Yashchenko, M., DenysovО. and SprynsianТ. (2021) “Inhaled antiseptics and inhaled antiviral non-prescription drugs in the prevention of ARVI, in particular COVID-19: an epidemiological study”, Infusion & Chemotherapy, (4), pp. 5-15. doi: 10.32902/2663-0338-2021-4-5-15.