Feshchenko, Yu.I., M.I. Gumeniuk, LynnykМ.І., O.Ya. Dziublyk, M.M. Kuzhko, TereshkovychО.V., O.V. Khmel, I.O. Panashchuk, M.V. Yashchenko, DenysovО.S., and SprynsianТ.А. 2021. “Inhaled Antiseptics and Inhaled Antiviral Non-Prescription Drugs in the Prevention of ARVI, in Particular COVID-19: An Epidemiological Study”. Infusion & Chemotherapy, no. 4 (December), 5-15. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2021-4-5-15.