FESHCHENKO, Y.; GUMENIUK, M.; LynnykМ.; DZIUBLYK, O.; KUZHKO, M.; TereshkovychО.; KHMEL, O.; PANASHCHUK, I.; YASHCHENKO, M.; DenysovО.; SprynsianТ. Inhaled antiseptics and inhaled antiviral non-prescription drugs in the prevention of ARVI, in particular COVID-19: an epidemiological study. Infusion & Chemotherapy, n. 4, p. 5-15, 27 Dec. 2021.