FESHCHENKO, Y. I.; MELNYK, V. M.; GUMENIUK, M. I.; LYNNYK, M. I. Tuberculosis epidemiological situation in Ukraine. Infusion & Chemotherapy, n. 4, p. 5-9, 20 Dec. 2019.