(1)
Feshchenko, Y.; Gumeniuk, M.; LynnykМ.; Dziublyk, O.; Kuzhko, M.; TereshkovychО.; Khmel, O.; Panashchuk, I.; Yashchenko, M.; DenysovО.; SprynsianТ. Inhaled Antiseptics and Inhaled Antiviral Non-Prescription Drugs in the Prevention of ARVI, in Particular COVID-19: An Epidemiological Study. IC 2021, 5-15.