(1)
Melnyk, V.; Matusevych, V.; Nedospasova, O.; Veselovsky, L.; Tarasenko, O.; Bushura, I.; Prychodko, A.; Novozhylova, I. Dynamics of the Incidence of the Relapses in Patients With Pulmonary Tuberculosis. IC 2021, 18-24.