[1]
Feshchenko, Y., Gumeniuk, M., LynnykМ., Dziublyk, O., Kuzhko, M., TereshkovychО., Khmel, O., Panashchuk, I., Yashchenko, M., DenysovО. and SprynsianТ. 2021. Inhaled antiseptics and inhaled antiviral non-prescription drugs in the prevention of ARVI, in particular COVID-19: an epidemiological study. Infusion & Chemotherapy. 4 (Dec. 2021), 5-15. DOI:https://doi.org/10.32902/2663-0338-2021-4-5-15.