Можливості диференційної діагностики поодиноких вогнищевих уражень легень запального генезу

  • І.В. Ліскіна ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • Л.М. Загаба ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • О.О. Мельник ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • С.Д. Кузовкова ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • А.Ф. Гренчук ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Abstract

Обґрунтування. Згідно із сучасною термінологією одиничне легеневе вогнище (ОЛВ) – це утворення відносно округлої форми з досить чіткими межами, не більш як 3 см у діаметрі, що не поєднано з ателектазом, лімфаденопатією межистіння, плевральним випотом, можливою присутністю кальцинатів або кавітації. Етіологія таких утворень украй різноманітна, та саме від неї залежить подальша медична тактика в кожному випадку.

Матеріали та методи. За результатами 5-річного аналізу ОЛВ серед пацієнтів клініки інституту було встановлено, що утворення запальної природи становлять близько третини від усіх спостережень. У цій групі частка вогнищ специфічного туберкульозного (ТБ) запалення становила 40,0 %. Діагностували найчастіше туберкуломи (36 випадків, 78,3 %), значно рідше – вогнищевий ТБ (2 випадки, 4,3 %) й інфільтративну форму ТБ (5 випадків, 10,9 %).

Результати та їх обговорення. Наводимо основні клініко-лабораторні показники пацієнтів, у яких кінцевий клінічний діагноз був «ТБ легень», порівняно з відповідними показниками всієї групи випадків вогнищевих уражень запальної природи (табл.).

Висновки. При ТБ легень істотно (p<0,001) переважають правобічна локалізація й округла форма ОЛВ. Мікробіологічне дослідження виявило мікобактерії у 22 % випадків ТБ. Найбільшу результативність визначення етіології ОЛВ забезпечує морфологічне дослідження операційного матеріалу.

Published
2023-01-30
How to Cite
Ліскіна, І., Загаба, Л., Мельник, О., Кузовкова, С., & Гренчук, А. (2023). Можливості диференційної діагностики поодиноких вогнищевих уражень легень запального генезу. Infusion & Chemotherapy, (4.1), 41-41. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2022-4.1-30
Section
CONFERENCE THESIS

Most read articles by the same author(s)