Туберкульоз у медичних працівників України

  • С.В. Зайков Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • О.П. Литвинюк Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
  • Л.В. Веселовський Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Abstract

Захворювання на туберкульоз (ТБ) медичних працівників (МП) є актуальною проблемою для багатьох країн світу. В Україні загалом і в окремих її регіонах ситуація з професійно зумовленим ТБ залишається дуже напруженою. Зокрема, показники захворюваності як серед населення, так і серед медичного персоналу всіх лікувальних закладів Вінницької області залишаються на досить високому рівні. За період із 2007 по 2019 р. у регіоні було виявлено 270 випадків ТБ серед працівників усіх лікувальних закладів, з яких 176 (62,2 %) випадків безпосередньо в МП. 94 випадки ТБ відзначалися в іншого обслуговчого персоналу. За цей 13-річний період дослідження в середньому показник захворюваності медичного персоналу становив 48,5 на 100 тис. МП, а серед населення Вінницької області – 57,7 на 100 тис. осіб. З усіх МП регіону, які захворіли на ТБ за період дослідження, 42 (23,9 %) людини працювали в протитуберкульозних закладах. Захворюваність у середньому становила 534 на 100 тис. МП протитуберкульозних закладів області, але слід зазначити, що у 2013-2019 рр. вона зменшилася в 4 рази порівняно з періодом 2007-2013 рр. Аналогічна ситуація спостерігається й в Україні загалом, оскільки у 2016 р. на ТБ захворіло 59 працівників протитуберкульозних закладів, а у 2021 р. – лише 8 осіб. У професійній структурі захворюваності на ТБ серед МП загальної лікувальної мережі захворіли 30 (17 %) лікарів, 100 (57 %) медичних сестер і 46 (26 %) молодших медичних сестер. Рецидиви захворювання в МП спостерігалися рідше, ніж серед населення Вінницької області. Захворюваність на позалегеневі форми ТБ становила 6,9 на 100 тис. МП, а це на 25 % вище, ніж у популяції. Показник захворюваності на лікарсько-стійкий ТБ дорівнював 4,9 на 100 тис. МП, але за останні кілька років він значно зріс, що викликає значне занепокоєння й потребує особливої уваги, незважаючи на зниження захворюваності на ТБ МП протитуберкульозних та інших медичних закладів. Слід зазначити, що ця поки що позитивна тенденція може найближчим часом змінитися через зростання захворюваності на ТБ МП внаслідок пандемії COVID-19 і воєнних дій в Україні.

Published
2023-01-30
How to Cite
Зайков, С., Литвинюк, О., & Веселовський , Л. (2023). Туберкульоз у медичних працівників України. Infusion & Chemotherapy, (4.1), 26-27. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2022-4.1-19
Section
CONFERENCE THESIS