Відомі механізми формування медикаментозної стійкості M. tuberculosis до основних антимікобактеріальних препаратів I та II ряду

  • О.А. Журило ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • А.І. Барбова ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • О.В. Павлова Міжнародна організація PATH в Україні, м. Київ, Україна

Abstract

Безперервне зростання поширеності туберкульозу (ТБ) із множинною (МЛС) та широкою лікарською стійкістю (ШЛС) в епоху інфікування вірусом імунодефіциту людини є серйозною загрозою ефективної боротьби з ТБ. ЛС у Mycobacterium tuberculosis виникає внаслідок низькочастотних спонтанних хромосомних мутацій (табл.). Клінічна форма ЛС ТБ відбувається, головним чином, унаслідок антропогенної селекції в період лікування хвороби цих генетичних перебудов унаслідок безладного медикаментозного забезпечення, призначення лікарями субоптимальних режимів терапії та незадовільної прихильності до лікування з боку пацієнтів. Молекулярно-генетичні механізми розвитку ЛС були досконало висвітлені до основних антимікобактеріальних препаратів I та II ряду, а саме: ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду, етамбутолу, стрептоміцину, амікацину, канаміцину, капреоміцину й етіонаміду/протіонаміду (табл.). Знання взаємозв’язків між ЛС штамами M. tuberculosis та їхньою вірулентністю/трансмісивністю, розуміння механізмів формування ЛС у M. tuberculosis дасть змогу розробляти нові, досконаліші прискорені методи молекулярно-генетичної діагностики ТБ і глибше розуміти специфіку створення нових препаратів.

Для вирішення проблеми МЛС-ТБ та ШЛС-ТБ потрібні вливання величезних коштів і масштабний розвиток кадрових ресурсів із метою профілактики та протидії страшним сценаріям поширення ЛС M. tuberculosis. Величезне значення мають такі пріоритетні дії, як прискорене виявлення ЛС M. tuberculosis до протитуберкульозних препаратів, використання відповідних схем лікування і розроблення нових препаратів. Останні досягнення в галузі секвенування ДНК із високою пропускною здатністю дадуть змогу визначати послідовність повного геному унікальних ЛС штамів M. tuberculosis із помітно більшою швидкістю та при значно менших витратах, що полегшить пошук нових і ще невідомих механізмів розвитку ЛС M. tuberculosis і, зрештою, забезпечить підвищення ефективності її виявлення. Глибше розуміння механізмів формування ЛС у M. tuberculosis сприятливо позначиться на темпах розроблення нових стратегій боротьби з ЛС ТБ. Адекватний моніторинг ЛС, особливо МЛС/ШЛС у вперше виявлених хворих, та її передачі, характеристика ЛС штамів на молекулярно-генетичному рівні й аналіз імунного статусу пацієнтів і генетичної сприйнятливості також потрібні для вирішення проблеми репродуктивної здатності, вірулентності та трансмісивності ЛС штамів M. tuberculosis.

Published
2023-01-30
How to Cite
Журило, О., Барбова, А., & Павлова, О. (2023). Відомі механізми формування медикаментозної стійкості M. tuberculosis до основних антимікобактеріальних препаратів I та II ряду. Infusion & Chemotherapy, (4.1), 22-23. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2022-4.1-15
Section
CONFERENCE THESIS

Most read articles by the same author(s)