Попередні результати різних за складом і тривалістю модифікованих короткострокових режимів антимікобактеріальної терапії для хворих на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю

  • Ю.І. Фещенко ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • Н.А. Литвиненко ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • М.В. Погребна ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • Ю.О. Сенько ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • Л.М. Процик ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • В.М. Яленко КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР», м. Дніпро, Україна

Abstract

Мета. Вивчити ефективність різних за складом і тривалістю модифікованих короткострокових режимів лікування (мКРЛ) для хворих на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ).

Матеріали та методи. Було проведено проспективне обсерваційне дослідження щодо вивчення різних за складом мКРЛ для 228 хворих протягом 2019-2022 рр. на базі ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» та КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР». Пацієнти отримували лікування за такими схемами: 1-ша група (99 хворих, мКРЛ-1) – 6BdqLfxLzdCfzCs 3BdqLfxLzd; 2-га група (81 хворий, мКРЛ-2) – 6ВdqMfxhdLzdCs 3ВdqMfxhdLzd; 3-тя група (48 хворих, мКРЛ-3) – 9-11 BdqLfxLzdCfzDlm. Із дослідження були виключені 13 (13,1 %) пацієнтів 1-ї групи, 21 (25,9 %) – 2-ї та 6 (12,5 %) – 3-ї групи через установлену резистентність до препаратів схем.

Результати та їх обговорення. Враховуючи те що частину хворих виключили з дослідження в процесі лікування, ефективність було розраховано тільки серед тих хворих, які продовжили лікування й отримали результат. Негативацію культури на 6-му місяці лікування було отримано в усіх хворих, що дало змогу продовжити їм мКРЛ. 

Ефективність лікування різних видів мКРЛ 9-місячної тривалості незалежно від складу є високою: показник успішного лікування коливається від 88,1 до 95,3 % (р>0,05).

Висновки. Серед мКРЛ 9-місячні режими лікування однакові як за кількістю вилікуваних хворих, так і за строками негативації культури. Тому кожен із запропонованих режимів може бути призначений хворим на МЛС-ТБ. Для відповіді на запитання, який із видів мКРЛ є прийнятнішим, потрібно докладно проаналізувати переносимість і безпечність, а також оцінити частоту виникнення повторних епізодів захворювання в пацієнтів, що отримували різні за складом режими антимікобактеріальної терапії, та сумарну вартість / ефективність лікування.

Published
2023-01-30
How to Cite
Фещенко, Ю., Литвиненко, Н., Погребна, М., Сенько, Ю., Процик, Л., & Яленко , В. (2023). Попередні результати різних за складом і тривалістю модифікованих короткострокових режимів антимікобактеріальної терапії для хворих на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю. Infusion & Chemotherapy, (4.1), 12-12. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2022-4.1-02
Section
CONFERENCE THESIS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>