Capillary leak syndrome in patients with endogenous intoxication: ways to solve the problem

Abstract

The article discusses the problem of systemic capillary leakage syndrome (CLS) in patients with endogenous intoxication. Pathophysiological mechanisms, clinical picture and methods of treatment of these pathological conditions are presented. The effectiveness of drugs based on L-arginine and L-carnitine, in particular the combined drug Tivorel in the treatment of CLS in patients with endogenous intoxication has been shown.

Keywords: endogenous intoxication, systemic capillary leakage syndrome, L-arginine, L-carnitine

References

Ataman O.V. Patofiziolohiya: T. 1. Zahalna patolohiya. [Pathophysiology: Vol. 1. General pathology]. 3rd edition. – Vinnytsia: Nova knyga, 2018. – 584 p.

Bondar M.B. Fiziologiya i patologiya vodno-elektrolitnogo obmena. V kn.: Rukovodstvo po intensivnoy terapii pod red. A.I. Treshchinskogo, F.S. Glumchera [Physiology and pathology of water and electrolyte metabolism. In the book: Guide to Intensive Care, ed. A.I. Treshchinsky, F.S. Glumcher]. – K.: Vyshcha shkola, 2004. – P. 251-311.

Mohylnyk A.I. Syndrom systemnoho kapilyarnoho vytoku u patsiyentiv v krytychnykh stanakh [Systemic capillary leakage syndrome in critically ill patients]. Current Issues of Modern Medicine. 2018; 18 (1): 323-326.

Mehta D., Malik A.B. Signaling mechanisms regulating endothelial permeability. Physiological Reviews. 2006; 86: 279-367.

Su J., Zhang Y., Hu W. The current opinions of capillary leak syndrome. Open Journal of Clinical Diagnostics. 2015; 5: 14-19.

Cordemans C., De Laet I., Van Regenmortel N., Schoonheydt K., Dits H., Huber W., Malbrain M.L. Fluid management in critically ill patients: the role of extravascular lung water, abdominal hypertension, capillary leak, and fluid balance. Annals of Intensive Care. 2012 Jul 5; 2 (Suppl. 1).

Mohylnyk A.I. Dysfunktsiya endoteliyu ta porushennya mikrotsyrkulyatsiyi v patsiyentiv na perytonealnomu dializi [Endothelial dysfunction and microcirculation disorders in patients on peritoneal dialysis]. Current Issues of Modern Medicine. 2009; 9 (4): 141.

Siddall E., Khatri M., Radhakrishnan J. Capillary leak syndrome: etiologies, pathophysiology, and management. Kidney Int. 2017 Jul; 92 (1): 3746. doi: 10.1016/j.kint.2016.11.029. Epub 2017 Mar 17. PMID: 28318633.

Atkinson J.P. , Waldmann T.A., Stein S.F., et al. Systemic capillary leak syndrome and monoclonal IgG gammopathy; studies in a sixth patient and a review of the literature. Medicine (Baltimore). 1977; 56: 225-239.

Dejana E., Tournier-Lasserve E., Weinstein B.M. The control of vascular integrity by endothelial cell junctions: molecular basis and pathological implications. Dev. Cell. 2009; 16: 209-221.

Komarova Y., Malik A.B. Regulation of endothelial permeability via paracellular and transcellular transport pathways. Annu. Rev. Physiol. 2010; 72: 463-493.

Polishchuk M.Y., Halushko O.A., Gumeniuk M.I., Trishchinska M.A. Infuziyna terapiya v nevrolohiyi i neyrokhirurhiyi [Infusion therapy in neurology and neurosurgery]. Kyiv: Knyha-plyus, 2020. – 304 p.

Fabregues F., Balasch J., Gines P., et al. Ascites and liver test abnormalities during severe ovarian hyperstimulation syndrome. Am. J. Gastroenterol. 1999; 94: 994-999.

Kapoor P., Greipp P.T., Schaefer E.W., et al. Idiopathic systemic capillary leak syndrome (Clarkson’s disease): the Mayo clinic experience. Mayo Clin. Proc. 2010; 85: 905-912.

Shlapak I.P., Netyazhenko V.Z., Halushko O.A. Infuziyna terapiya v praktytsi likarya vnutrishnoyi medytsyny [Infusion therapy in the practice of internal medicine]. Kyiv: Logos, 2013. – 308 p.

Kabachna A.V., Matyukha L.F., Shelkova E.V. Infuziyni preparaty v praktytsi roboty simeynoho likarya [Infusion drugs in the practice of family medicine]. Ukrainian Chemotherapeutic Journal. 2012; 4 (27): 190-191.

Feshchenko Yu.I., Gumeniuk M.I., Kuryk L.M. ta in. Pershi rezultaty mizhnarodnoho bahatotsentrovoho klinichnoho doslidzhennya RheoSTAT-CP0698 shchodo efektyvnosti ta bezpeky infuziynoho rozchynu Reosorbilakt u kompleksniy terapiyi pnevmoniyi [The first results of the international multicenter clinical trial RheoSTAT-CP0698 on the efficacy and safety of Reosorbilakt infusion solution in the complex therapy of pneumonia]. Health of Ukraine, 2021; 5 (498): 18-21.

Almawi W.Y., Beyhum H.N., Rahme A.A., Rieder M.J. Regulation of cytokine and cytokine receptor expression by glucocorticoids. J. Leukoc. Biol. 1996; 60: 563-572.

Böger R.H. The pharmacodynamics of L-arginine. Altern. Ther. Health Med. 2014 May-Jun; 20 (3): 48-54. PMID: 24755570.

Cylwik D., Mogielnicki A., Buczko W. L-arginine and cardiovascular system. Pharmacol. Rep. 2005 Jan-Feb; 57 (1): 14-22. PMID: 15849373.

McNeal C.J., Meininger C.J., Reddy D., Wilborn C.D., Wu G. Safety and effectiveness of arginine in adults. J. Nutr. 2016 Dec; 146 (12): 2587S-2593S. doi: 10.3945/jn.116.234740. Epub 2016 Nov 9. PMID: 27934649.

Kalendar znamennykh dat i podiy v anesteziolohiyi ta medytsyni nevidkladnykh staniv / Za red. profesora O.A. Halushko [Calendar of significant dates and events in anesthesiology and emergency medicine / Ed. prof. O.A. Halushko]. Kyiv: Publisher Zaslavsky O.Yu., 2022. – 248 p.

Shlapak I.P., Halushko O.A. Dosvid zastosuvannya Tivortinu v kompleksi likuvannya syndromu diabetychnoyi stopy [Experience in the use of Tivortin in the treatment of diabetic foot syndrome]. Klin. khirurhiya. 2011; 2 (815): 61-64.

Boyko V.V., Biletsky S.V., Kazantseva T.V., Petrynych O.A. Metabolichni efekty Korvitynu i Tivortinu u khvorykh na hipertonichnu khvorobu v poyednanni zi stabilnoyu ishemichnoyu khvoroboyu sertsya ta tsukrovym diabetom 2 typu [Metabolic effects of Korvityn and Tivortin in patients with hypertension in combination with stable coronary heart disease and type 2 diabetes]. Achievements of Clinical and Experimental Medicine. 2018; 1: 50-54.

Kraidashenko O.V., Tyagla O.S. Klinichna efektyvnist ekzohennoho L-arhininu u khvorykh na hipertonichnu khvorobu na tli khronichnoho obstruktyvnoho zakhvoryuvannya lehen [Clinical efficacy of exogenous L-arginine in patients with hypertension on the background of chronic obstructive pulmonary disease]. Pathology. 2019; 3 (47): 387-394.

Rusin V.I., Avdeev V.V., Sirchak E.S., Poshegorova N.V. Zastosuvannya preparatu L-arhininu “Tivortin” u likuvanni khvorykh iz khronichnoyu pechinkovoyu nedostatnistyu na foni tsyrozu pechinky [The use of L-arginine “Tivortin” in the treatment of patients with chronic liver failure on the background of liver cirrhosis]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University, series “Medicine”, 2010; 38: 123-126.

Pekala J., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Jamroz D., Nowakowski P., Lochyński S., Librowski T. L-carnitine – metabolic functions and meaning in humans life. Curr. Drug Metab. 2011 Sep; 12 (7): 667-78. doi: 10.2174/1389 20011796504536. PMID: 21561431.

Evans A.M., Fornasini G. Pharmacokinetics of L-carnitine. Clin. Pharmacokinet. 2003; 42 (11): 941-67. doi: 10.2165/00003088-200342110-00002. PMID: 12908852.

Fortin G. L-carnitine and intestinal inflammation. Vitam. Horm. 2011; 86: 35366. doi: 10.1016/B978-0-12-386960-9.00015-0. PMID: 21419279.

Perrott J., Murphy N.G., Zed P.J. L-carnitine for acute valproic acid overdose: a systematic review of published cases. Ann. Pharmacother. 2010 JulAug; 44 (7-8): 1287-93. doi: 10.1345/aph.1P135. Epub 2010 Jun 29. PMID: 20587742.

Sherif N.A., El-Banna A.S., ElBourini M.M., Khalil N.O. Efficacy of L-carnitine and propranolol in the management of acute theophylline toxicity. Toxicol. Res. (Camb.). 2020 Mar 11; 9 (1): 45-54. doi: 10.1093/toxres/tfaa002. PMID: 32440337; PMCID: PMC7233323.

Jafari A., Dashti-Khavidaki S., Khalili H., Lessan-Pezeshki M. Potential nephroprotective effects of L-carnitine against drug-induced nephropathy: a review of literature. Expert Opin. Drug Saf. 2013 Jul; 12 (4): 523-43. doi: 10.1517/14740338.2013.794217. Epub 2013 May 8. PMID: 23656498.

Ploshchenko Yu.O., Kligunenko O.M. Rol ta mistse kardioprotektsiyi z vykorystannyam suchasnykh infuziynykh preparativ u perioperatsiynomu periodi [The role and place of cardioprotection with the use of modern infusion drugs in the perioperative period]. Emergency Medicine. 2017; 6 (85): 16-25.

Shved M.I., Grinchuk V.I., Pigovskaya Y.A., Shved A.M., Geryak S.M. Endoteliyprotektorna efektyvnist Tivorelyu u khvorykh na diabetychnu retynopatiyu [Endothelium-protective efficacy of Tivorel in patients with diabetic retinopathy]. Achievements of Clinical and Experimental Medicine. 2018; 2: 194-201.

Moroz L.V., Khodosh E.M., Kulchak O.I., Chishkevich I.V. Efektyvnist kombinovanoyi terapiyi preparatamy Ksavron, Tivorel i Reosorbilakt u patsiyentiv iz pnevmoniyeyu, sprychynenoyu COVID-19: klinichni vypadky [Efficacy of combination therapy with Xavron, Tivorel and Reosorbilakt in patients with pneumonia caused by COVID-19: clinical cases]. News of Medicine and Pharmacy, 2021; 1, 2: 10-15.

Shumakov V.O. Efektyvnist terapiyi patsiyentiv z ishemichnoyu khvoroboyu sertsya iz zastosuvannyam fiksovanoyi kombinatsiyi L-arhininu ta L-karnitynu z tochky zoru dokazovoyi medytsyny. Ohlyad mizhnarodnykh naukovykh dzherel [Efficacy of treatment of patients with coronary heart disease using a fixed combination of L-arginine and L-carnitine in terms of evidence-based medicine. Review of international scientific sources]. Ukr. Medical Journal. 2021; 3 (143): 2-6.

Kristafor D.A., Kligunenko O.M. Vykorystannya kombinovanoho preparatu L-arhininu ta L-karnitynu “Tivorel” v intensyvniy terapiyi politravmy [The use of the combined drug L-arginine and L-carnitine “Tivorel” in the intensive care of polytrauma]. Medical Forum. 2017; 12: 40-44.

Published
2022-07-24
How to Cite
Halushko, O. (2022). Capillary leak syndrome in patients with endogenous intoxication: ways to solve the problem. Infusion & Chemotherapy, (2), 35-41. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2022-2-35-41
Section
REVIEW ARTICLE

Author Biography

O.A. Halushko, National University of Healthcare of Ukraine named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine

Halushko Oleksandr Anatoliiovych
Professor of the family medicine and outpatient care department, National university of health of Ukraine named after P.L. Shupyk. MD, professor.
9, Dorohozhytska st., Kyiv, 04112, Ukraine.