Моксифлоксацин як альтернатива в лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у разі монорезистентності до піразинаміду чи його непереносимості

  • М.М. Кужко ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • Д.О. Бутов Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
  • М.І. Гуменюк ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • Л.М. Процик ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
  • Л.І. Гречаник Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
  • А.В. Тараненко ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Abstract

Мета. Визначення ефективності застосування моксифлоксацину замість піразинаміду в інтенсивну фазу хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у разі монорезистентності до останнього чи його непереносимості.

Матеріали та методи. У наше дослідження було включено 64 хворих на деструктивний уперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням. Хворі були розподілені на дві групи: 1-ша – 34 хворих, які замість піразинаміду отримували перорально моксифлоксацин упродовж інтенсивної фази лікування (2 місяці); 2-га – 30 хворих, які отримували стандартне лікування. Групи були зіставні між собою за віком, статтю, профілем резистентності тощо.

Результати. Через 4 тижні лікування припинення бактеріовиділення, визначене методом мікроскопії, спостерігалося у 23 хворих (67,6 %) 1-ї групи та в 16 (53,3 %) – 2-ї групи (р>0,05). Через 8 тижнів припинення бактеріовиділення мікроскопічно спостерігалося в 31 пацієнта (91,2 %) 1-ї групи й у 24 (80 %) – 2-ї групи (р>0,05). Закриття деструкцій після завершення інтенсивної фази лікування відзначалося у 12 хворих (35,2 %) 1-ї групи та в 9 (30 %) – 2-ї групи (р>0,05).

Висновки. Заміна піразинаміду на моксифлоксацин не призводить до зниження ефективності лікування порівняно зі стандартною хіміотерапією, тому може бути альтернативою в лікуванні при монорезистентності до піразинаміду чи його непереносимості.

Published
2021-07-31
How to Cite
Кужко, М., Бутов, Д., Гуменюк, М., Процик, Л., Гречаник, Л., & Тараненко , А. (2021). Моксифлоксацин як альтернатива в лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у разі монорезистентності до піразинаміду чи його непереносимості. Infusion & Chemotherapy, (2.1), 15-15. https://doi.org/10.32902/2663-0338-2021-2.1-12
Section
Матеріали усних доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід»

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2